Web Günlüğü

Sürekli Performans Testleri, QİKtest, Belirti Takibi ve EEG Expert ile ilgili makaleler ve araştırmalar
CPT araştırma genel bakış, 2019
Otokontrol; okula hazırlık, öğrenme, akademik başarı, sosyalleşme, bilinç gelişimi ve engellerin üstesinden gelme yeteneği, fiziksel ve zihinsel sağlık ile ilgili yaşamda olumlu sonuçlar geliştirmek için bireyin dikkatini, zihinsel durumunu, davranışını ve duygularını kontrol etme noktasında önemlidir.