Degerlendirmeler


QIK testlerinin değerlendirilmesi

QIK aleti üzerinden elde edilen performans testleri için EEG Expert değerlendirmeleri ve raporları:

Yorum kalitesini arttırmak için QIK verileri gibi performans testlerinden görsel olarak zengin raporları kolayca olusturun.

QIK cihazi ile oluşturulan test sonucunun ham verilerini EEGExpert’de açtığınız müşteri dosyanıza yükleyin ve müşterilerinizin ölçülen performansı hakkında saniyeler içinde otomatik olarak oluşturulan çok sayfalı bir rapor alın. Sonuçları pdf formatında kaydedebilir veya yazdırabilirsiniz.
 Raporda bu bilgiler var:
  1. tanımı, ana sonuçlar ve özet
  2. hız periyotuna göre sayısal ham veriler
  3. Tüm yanıt periyotlarının şeması (5)
  4. histogramlar, normatif değerler ve aykırı değerler
  5. Tedavi öncesi, sırası ve sonrası karşılaştırma (diyagram olarak), yazılı yorum

Örnek bir rapor burada bulunabilir:

Örnek bir rapor burada bulunabilir

EEG-Expert değerlendirme raporları, yıllarca yüklenmiş olan ve test sonuçlarını daha iyi tanımlayan ve değerlendiren, Gauss olmayan bir matematiksel karşılaştırma (>100.000 data) veritabanına dayanmaktadır. 

 

Reaksiyon süresi sonuçlarının dağılımının örnek histogramı.